Voor dat ik u mag behandelen kom ik graag telefonisch in gesprek over de volgende items.

1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee

2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee

3. Heeft u nu één van de volgende verschijnselen?

a. hoesten, kuchen of niezen; b. koorts (38⁰C of hoger); c. kortademigheid; verlies van smaak of reuk.

4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee

5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee

Indien een ‘Ja’ dan wordt er niet behandeld en verzoek ik u om thuis te blijven.

Ik behandel voorlopig alleen in Westervoort en stuur u vooraf nog een bericht per mail of app om de spelregels in het CCG uit te leggen. Het zal even wennen zijn voor ons allemaal, maar ik ga ervoor. Ik hoop u snel weer te zien, gr Marion